Bezbednost i zdravlje na radu PDF Štampa El. pošta

USLUGE INSTITUTA ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI
IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

 

- Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i praktična provera znanja
- Stručno osposobljavanje zaposlenih koji rukuju unutrašnjim transportom, sudovima pod pritiskom, termoenergetskim postrojenjima, instalacijama i opremom u EX zoni, kompresorskim postrojenjima, gasnim instalacijama, instalacijama na tečni naftni gas itd.
- Osposobljavanje zaposlenih za prevazilaženje stresa

 

IZRADE ELABORATA, STUDIJA, AKATA, PRAVILNIKA I UPUTSTAVA

- Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
- Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
- Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
- Izrada Uputstava za bezbedan rad na mašinama i uređajima
- Izrada Stručne dokumentacije za utvrđivanje radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
- Izrada Stručne analize o radnim mestima na kojima je rad naročito težak, naporan i štetan u cilju skraćivanja radnog vremena
- Izrada Stručnih mišljenja

 

OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU 

(LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU)

- Poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu, definisane Zakonom
- Pomoć pri izradi stručnih uputstava za bezbedan i zdrav rad
- Stručna mišljenja po pitanju opremanja radnog mesta, opreme za rad
- Stručna pomoć pri polaganju stručnog ispita

 

PREGLED I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA


PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA


PREGLED I PROVERA OPREME ZA RAD

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE