Bezbednost i zdravlje na radu ҆tampa

USLUGE INSTITUTA ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŇĹIVOTNOJ SREDINI
IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJABVANJE

 

- Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i praktińćna provera znanja
- Struńćno osposobljavanje zaposlenih koji rukuju unutraŇ°njim transportom, sudovima pod pritiskom, termoenergetskim postrojenjima, instalacijama i opremom u ex zoni; kompresorskim postrojenjima, gasnim instalacijama, instalacijama na teńćni naftni gas itd
- Osposobljavanje zaposlenih za prevazilaŇĺenje stresa

 

IZRADE ELABORATA, STUDIJA, AKATA, PRAVILNIKA I UPUTSTAVA

- Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
- Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
-¬†Izrada Elaborata o ureńĎenju gradiliŇ°ta
-¬†Izrada Uputstava za bezbedan rad na maŇ°inama i urańĎajima
-¬†Izrada Struńćne dokumentacije za utvrńĎivanje radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staŇĺ osiguranja rańćuna sa uveńáanim trajanjem
-¬†Izrada Struńćne analize o radnim mestima na kojima je rad narońćito teŇĺak, naporan i Ň°tetan u cilju skrańáivanja radnog vremena
-¬†Izrada Struńćnih miŇ°ljenja

 

OBAVLJANJA POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU 

(LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU)

- Poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu, definisane Zakonom;
- Pomońá pri izradi struńćnih uputstava za bezbedan i zdrav rad;
- Struńćna miŇ°ljenja po pitanju opremanja radnog mesta, opreme za rad.
- Struńćna pomońá pri polaganju struńćnog ispita

 

Pregled i provera opreme za rad

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE