Opasne materije PDF Štampa El. pošta

19.09.-23.09.2006. godine, Igalo

PRVI MEĐUNARODNI STRUČNI  SKUP: OPASNE MATERIJE U ŽIVOTNOJ SREDINI I RADNOJ OKOLINI

Pod pokroviteljstvom:

POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ I
POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZARAD ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Teme Stručnog skupa:

1.Opasne materije i zakonska regulativa
2.Procena i Plan postupanja u slučaju hemijskog udesa
3.Opasne materije (u daljem tekstu OM)  koje se koriste u industriji: amonijak, hlor, kiseline, baze, nafta i naftni derivati, cijanidi, piralen i dr.
4.Skladištenje OM
5.Transport OM
6.Obeležavanje OM, oznake upozorenja
7.Oprema za rad sa OM (zaštitna sredstva)
8.Osposobljavanje zaposlenih za rad sa OM
9.Udesne situacije i modeli
10.Uvoz i trgovina OM
11.Dokumentacija koja prati OM
12.Obavezno osiguranje za slučaj udesa
13.Opasnost od požara u industrijskim objektima
14.Pružanje prve pomoći  pri radu sa opasnim materijama
15.Zaštitne zone za slučaj udesa
16.Pouzdanost procesa, opreme i postrojenja
17.Automatizacija i kontrola procesa rada sa OM
18.Opasne materije, arhitektonsko - građevinska rešenja, projektna dokumentacija i urbanistički planovi
19.Kreditiranje nabavke opreme i drugi finansijski mehanizmi