Institut MIB

 

USLUGE INSTITUTA ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU


Obrazovanje i osposobljavanje

Izrade elaborata, studija, akata, pravilnika

Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Pregled i provera opreme za rad

Ispitivanje uslova radne okoline

 

Opširnije...


 

USLUGE INSTITUTA ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA


Izrada Sanacionog plana za otklanjanje posledica požara

Izrada Pravila zaštite od požara

Izrada Plana evakuacije i Uputstva za postupanje u slučaju požara

Izrada Programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti iz zaštite od požara
Pregledi i ispitivanja

 

Opširnije... 


 

USLUGE INSTITUTA ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE


Procena uticaja na životnu sredinu

Studija o proceni opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica

Planovi upravljanja otpadom

Integrisana dozvola- (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja) IPPC Politike prevencije udesa

Izveštaj o bezbednosti i Plana zaštite od udesa
(za Seveso postrojenja)

 

Opširnije... 


 

 „Institut za bezbednost u radnoj i životnoj sredini“ DOO  Novi Sad iskustvom, kadrovski, stručno i tehnički opremljen, spreman je da vrši sve vrste usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i oblasti zaštite životne sredine.