Savetnik za hemikalije PDF Štampa El. pošta

SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

Na osnovu člana 34, 35, 36. i 37. Zakona o hemikalijama, snabdevač opasnih hemikalija dužan je da obezbedi lice koje se stara o pravilnom upravljanju tim hemikalijama - savetnika za hemikalije.

Savetnik za hemikalije je lice koje ima znanje potrebno za pravilnu primenu zakona i propisa donetih na osnovu njih i koje kontinualno nadograđuje svoja znanja iz oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u cilju minimizacije štetnog efekta hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Snabdevač hemikalije je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije.

Dalji korisnik se prvenstveno odnosi na pravno lice ili preduzetnika, koje nije proizvođač supstance i nije uvoznik hemikalije, a koji koristi supstancu ili supstancu sadržanu u smeši u industrijske ili profesionalne svrhe, uključujući i lice koje proizvodi smešu.

Opasna hemikalija je hemikalija koja je klasifikovana u barem jednu klasu opasnosti (eksplozivno, oksidujuće, zapaljivo, toksično, štetno, korozivno, iritativno, karcinogeno, mutageno, toksično po reprodukciju itd.).

Za prijavljivanje hemikalija u Registar hemikalija potrebno je da se godišnje stavlja u promet količina jednaka ili veća od 100 kg hemikalije; takođe količina jednaka ili veća 100kg odnosi se i na supstance koje izazivaju zabrinutost , odnosno za smešu koja sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost.

Savetnik za hemikalije koordinira i učestvuje:

 • pri upisu hemikalija u Registar hemikalija (unos podataka u Dosije o hemikaliji preko portala Integralnog registra hemikalija (e-IRH);
 • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija;
 • u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet;
 • u sprovođenju procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija;
 • informiše i sarađuje na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama;
 • pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu;
 • u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod;
 • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnih proizvoda;
 • pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije;
 • u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima;
 • u izradi svih dokumenata za seveso postrojenja, kao i druge dokumentacije vezane za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine.