Vanredne sitacije PDF Štampa El. pošta

USLUGE INSTITUTA ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI IZ OBLASTI PROCENE RIZIKA

 

INSTITUT ZA BEZBEDNOJ U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI DOO poseduje ovlašćenja od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za izradu dokumentacije iz oblasti vanrednih situacija.

Na osnovu Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije broj 271-641/19, od dana 03.04.2019. ovlašćuje se INSTITUT ZA BEZBEDNOJ U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI DOO NOVI SAD za izradu Procene rizika od katastrofa i Planova zaštite i spsasavanja.

Na osnovu Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije broj 271-642/19, od dana 03.04.2019. ovlašćuje se INSTITUT ZA BEZBEDNOJ U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI DOO NOVI SAD za izradu Plana zaštite od udesa.IZRADA PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

Vanredne sitacije od katastrofa se izrađuje u skladu sa važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/18). Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Vanredne sitacije od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio.IZRADA PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Planovi zaštite i spasavanja se izrađuju u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/18). Plan zaštite i spasavanja se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi svake treće godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije u skladu sa procenom rizika od katastrofa. Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procene rizika od katastrofa.

IZRADA PLANA ZAŠTITE OD UDESA

U skladu sa čl. 64. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/18), privredna društva i druga pravna lica dužna su da, uzimajući u obzir delatnost kojom se bave, vrstu i količinu opasnih supstanci i objekte koje koriste, izrade i Ministarstvu dostave na saglasnost Plan zaštite od udesa, kao i da u skladu sa tim dokumentom, preduzmu mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa i posledica na život i zdravlje ljudi, ekonomiju i ekologiju, društvenu stabilnost i životnu sredinu.

INSTITUT ZA BEZBEDNOJ U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI DOO pruža usluge u vidu sprovođenja mera prevencija – održavanja obuke, vežbi i provera znanja iz oblasti odgovora na udes i reagovanja, kao i ažuriranje Plana zaštite od udesa.

 

MERE PREVENCIJE

Mere prevencije se preduzimaju radi sprečavanja ili smanjenja verovatnoće nastanka udesa kao i umanjenja njegovih posledica.

Mere koje su predviđene za postizanje potrebnog nivoa znanja i nivoa radne i tehnološke discipline i osposobljavanje i opremanje ljudskih kapaciteta za reagovanje u slučaju udesa (vidovi obuke, vežbi i provera znanja iz oblasti odgovora na udes i reagovanja, kao i specifičnosti predviđene Planom)

 

AŽURIRANJE PLANA

Privredno društvo i drugo pravno lice dužno je da vrši testiranje Plana zaštite od udesa najmanje jedanput u periodu od tri godine.

Testiranje i provera upotrebe Plana vrši se za svako Planom predviđeno uputstvo za postupanje u pogledu provere odstupanja rezultata testiranja u odnosu na propisano.

Testiranje se sprovodi kao kontrolno (provera ažurnosti) i kao vežba (praktična primenljivost).

Testiranje se sprovodi komisijski, uz obavezno vođenje zapisnika o rezultatima testiranja, a privredno društvo, odnosno drugo pravno lice na osnovu rezultata testiranja, po potrebi ažurira Plan zaštite od udesa.