Zaštita od požara PDF Štampa El. pošta

USLUGE INSTITUTA ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

 

IZRADA NORMATIVNIH AKATA

·         Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara

·         Pravila zaštite od požara

·         Plan evakuacije i uputstvo za postupanje u slučaju požara.

·         Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti iz zaštite od požara.

 

OBUKA RADNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

·       Vršimo obuku svih zaposlenih radnika iz zaštite od požara svake treće godine (po članu 53. zakona o zaštiti od požara Republike Srbije), a prema programu ustanove.

·         Takođe vršimo redovnu proveru znanja iz oblasti zaštite od požara, jednom godišnje.


MERENJA

U sklopu opštih poslova kontrole objekata, a prema Zakonu o zaštiti od požara Republike Srbije i odredbama odgovarajućih pravilnika vršimo:

·         Pregled i ispitivanje električnih instalacije

·         Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija

 
 

OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

(poslovi referenta zaštite od požara):

     ·         Sprovodenje obuke radnika i proveru znanja iz oblasti zaštite od požara

     ·         Blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapredenje zaštite od požara

     ·         Vodenje kompletne dokumentacije i uskladivanje u skladu sa zakonom