Zaštita od požara PDF Štampa El. pošta

USLUGE INSTITUTA ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

 

IZRADA NORMATIVNIH AKATA

-         Pravila zaštite od požara

-         Plan evakuacije i uputstvo za postupanje u slučaju požara

-         Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti iz zaštite od požara

 

OBUKA ZAPOSLENIH IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I STRUČNA OBUKA

-       Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, a prema programu ustanove

-       Redovna provera znanja iz oblasti zaštite od požara jednom u tri godine

-       Stručno osposobljavanje zaposlenih za rad u EX zoni

-       Stručno osposobljavanje zaposlenih za rad na održavanju transformatorske stanice


PREGLEDI I ISPITIVANJA

U sklopu opštih poslova kontrole objekata, a prema Zakonu o zaštiti od požara Republike Srbije i odredbama odgovarajućih pravilnika vršimo:

-         Pregled i ispitivanje električnih instalacija

-         Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija

-         Pregled i ispitivanje protivpanične rasvete

-         Ispitivanje otpornosti uzemljenja i izjednačenje potencijala gasne instalacije

-         Snimanje rasklopnih blokove (razvodnih tabli, ormana ...) termovizijskom kamerom

-         Vizuelna kontrola uređaja u Ex zaštiti

  

OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

     -         Sprovođenje obuke radnika i proveru znanja iz oblasti zaštite od požara

     -         Blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje zaštite od požara

     -         Vođenje kompletne dokumentacije i usklađivanje u skladu sa zakonom