Biološki otpad PDF Štampa El. pošta

8.03.-30.03.2007. godine, Banja Vrdnik

STRUČNI SKUP: OPASAN, INERTAN I BIOLOŠKI OTPAD U ŽIVOTNOJ SREDINI I RADNOJ OKOLINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Pod pokroviteljstvom:

POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

 

Teme Stručnog skupa:

1.Zakonska regulativa, planovi, strateška opredeljenja
2.Razvrstavanje, klasifikacija, kategorizacija otpada, ovlašćene  laboratorije
3.Reciklaža:  metala, plastike, papira, stakla i dr.
4.Tretmani otpada: mikrobiološki ( biogas, organsko đubrivo, hraniva  i dr.),  biološki (zatravnjivanje, žbunasta i drvenasta vegetacija) , fizičko- hemijski (insineracija, inkapsulacija, inertizacija i dr.)
5.Skladištenje,  transport, pakovanje, obeležavanje, oznake upozorenja
6.Oprema za rad sa otpadom
7.Pouzdanost procesa, opreme i postrojenja
8.Najbolje dostupne tehnike
9.Automatizacija i kontrola procesa rada
10.Lična i kolektivna zaštitna sredstva
11.Osposobljavanje zaposlenih, edukacija građana
12.Ekonomski aspekti rada: organizacija,   tržište i dr.
13.Uvoz, izvoz, dozvole i promet otpada
14.Proširenje delatnosti  rada sa otpadom, osnivanje novih firmi, radni odnosi
15.Osiguranje za slučaj štete
16.Inspekcijski nadzor
17.Opasnosti po zdravlje
18.Standardizacija ( ISO- SRBS, EMAS ....)
19.Arhitektonsko - građevinska rešenja objekata, projektna dokumentacija i urbanistički planovi
20.Studaija o proceni uticaja
21.Kreditiranje nabavke opreme i drugi finansijski mehanizmi