Consulting PDF Štampa El. pošta

 


„Institut za bezbednost u radnoj i životnoj sredini“ DOO  Novi Sad iskustvom, kadrovski, stručno i tehnički opremljen, spreman je da vrši sve vrste konsultantskih usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i oblasti zaštite životne sredine. U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine u mogućnosti smo da vršimo konsultantske usluge: 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJABVANJE

Osposobljavanje  zaposlenih  za  bezbedan i zdrav rad i praktična provera znanja;
Stručno osposobljavanje zaposlenih koji rukuju unutrašnjim transportom, sudovima pod pritiskom,  termoenergetskim  postrojenjima,  instalacijama  i  opremom u ex zoni; kompresorskim postrojenjima, gasnim instalacijama, instalacijama na tečni naftni gas;
Osposobljavanje zaposlenih za prevazilaženje stresa.
Osposobljavanje zaposlenih za rukovanje opasnim materijama.


IZRADE ELABORATA, STUDIJA, AKATA, PRAVILNIKA

Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini;
Izrada Stručne dokumentacije za utvrđivanje radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;
Izrada Stručne analize o radnim mestima na kojima je rad naročito težak, naporan i štetan u cilju skraćivanja radnog vremena;
Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
Izrada Stručnih mišljenja, Elaborata o uređenju gradilišta i sl.
Izrada Studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.
Izrada Studije o proceni uticaja projekta zatečenog stanja na životnu sredinu.
Izrada Studije o proceni opasnosti od hemijskog udesa..
Izrada Pravilnika o skladištenju opasnih materija.
Izrada Planova upravljanja otpadom i planova zaštite od udesa.
OBAVLJANJA POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
Poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu, definisane Zakonom;
Pomoć pri izradi stručnih uputstava za bezbedan i zdrav rad;
Stručna mišljenja po pitanju opremanja radnog mesta, opreme za rad.
Stručna pomoć pri polaganju stručnog ispita


U mogućnosti smo da vam obezbedimo i sledeće usluge:

Pregled i provera opreme za rad

Dizalice i uređaji, regalne dizalice, podizne platforme, viseće skele, fasadni i teretni liftovi na mehanizovani pogon;
Samohodna vozila, na mehanizovani pogon;
Prese, makaze, noževi i valjci, na mehanizovani pogon;
Oprema za preradu i obradu drveta, plastičnih i sličnih materijala, na mehanizovani pogon;
Uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva;
Oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida, gasova ili tečnosti;
Protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad;
Privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom.


ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE

Ispitivanje  mikroklime;
Ispitivanje  fizičkih štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja);
Ispitivanje  hemijskih štetnosti (gasovi, pare, dimovi i prašina);
Ispitivanje  osvetljenosti radnog mesta.


Obzirom na naše veliko iskustvo poznavanje napred navedene oblasti i rešavanje problema iz istih nadamo se da ćete nam ukazati poverenje za saradnju.